Welcome Banner

Announcements

PERHATIAN (Tuesday December 01, 2015)

PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM eSCIENCEFUND

Kementerian akan melaksanakan kerja-kerja migrasi data sistem eScienceFund MOSTI bermula 30 November 2015 (Isnin). Sepanjang proses migrasi, sistem eScienceFund MOSTI akan tergendala dan tidak boleh diakses oleh pengguna dan sebarang pengemaskinian maklumat (pendaftaran, pengisian borang, penghantaran proposal dan sebagainya) di dalam sistem eScienceFund perlu dibuat sebelum tarikh berkenaan. Kegagalan untuk melengkapkan maklumat boleh mengakibatkan pihak Penyelidik terpaksa mengisi semula borang permohonan dalam sistem eScienceFund yang baru yang akan dibuka pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

 

Helpdesk

03 - 8885 8145 / 8842 / 8758 / 8144 / 8852 / 8778
sciencefund@mosti.gov.my
Monday - Friday (8:30AM - 5:30PM)